Maximiliaan de la Mar (1814-1847) en zijn kinderen

Maximiliaan de la Mar Amsterdam (2 maart 1814 - Amsterdam 29 september1847). Zoon van Abraham de la Mar en Ester Lopes Colaço. Maximiliaan huwde Johanna Teune en samen kregen ze 7 kinderen: Maria, Paul, Theresse, Joseph, Karel, Abraham en Johanna.

Over de jeugd van Maximiliaan is weinig bekend. Wel weten we waar hij op school heeft gezeten. Over het eind van zijn leven weten we meer.
Meer weten over het onderwijs aan Maximiliaan

In de negentiende eeuw was ongehuwd samenwonen heel gewoon. Maximiliaan leefde samen met Johanna Teune. Zij trouwden waarschijnlijk pas een half jaar voor zijn overlijden in februari 1847.

 

Vermoeid hijst Maximiliaan zich op uit zijn stoel. "Ik heb een nagedacht", zegt hij. "Ik zou het fijn vinden als onze kinderen mijn naam zullen dragen. We moeten maar trouwen." Voorzichtig grijpt hij zich vast aan de tafel. Nee, het gaat niet goed met hem. Hij voelt het en hij maakt zich grote zorgen. Wat zal er van zijn gezin terecht komen als hij er niet meer is? Waar haalt zijn vrouw het geld vandaan om het gezin te onderhouden? En achter zijn ogen beginnen tranen te branden.

Evenals zijn vader werd Maximiliaan commissionair. Hij bemiddelde bij de aan- en verkoop van effecten en kon dus goed voor zijn gezin zorgen. Samen met zijn vader en zijn broer Benjamin stichtte Maximiliaan op 1 augustus 1846 de firma De la Mar en Co. Zij leverden o.a. kledingstukken vanuit hun winkel Warmoesstraat 30. Op 29 augustus van hetzelfde jaar werd de firma ontbonden. Maximiliaan was ernstig ziek geworden en overleed het jaar daarna, na een lange lijdensweg, op 33-jarige leeftijd. Johanna plaatste een ontroerende rouwannonce, waarin ze meldde dat ze zwanger was van haar zevende kind.

Johanna was haar man en dus haar kostwinner kwijt. Met zeven kinderen verviel ze tot armoede en was afhankelijk van de steun van de stad. De regenten van de Huiszittende Stadsarmen waren belast met de zorg voor de Amsterdamse armen die niet in een tehuis, maar in een eigen huis woonden. Deze armen werden ´s zomers en ´s winters bedeeld vanuit centrale uitdelingskantoren, de Huiszittenhuizen. Na het overlijden van Maximiliaan werd Johanna op deze lijst geplaatst.

hieronder:
Maria de la Mar + Pieter Kroon

De protestants christelijke stroming Het Reveil deed veel aan praktische liefdadigheid. In Zuid-Afrika vond zij mensen, die zich het lot aantrokken van arme Nederlandse kinderen. Tussen 1854 en 1860 waren er 5 expedities, waarmee in totaal 378 Nederlandse tieners tussen 11 en 18 jaar werden vervoerd om daar te worden opgevoed door hen onbekende vaders en moeders. Met de eerste reis, op 4 september 1854, vertrokken Maria en Theresse de la Mar (en hun latere echtgenoten Pieter Kroon en Albertus van den Burgh) met het Barkschip Zaltbommel uit Hellevoetsluis naar Graaff-Reinet in de Kaapkolonie. Zij waren 16 en 13 jaar oud. Het is later gebleken dat de emigratie niet zo'n succes was, want veel kinderen kregen in plaats van een goede opleiding zwaar werk te doen en waren vaak niet meer dan een boerenknecht, die zo weinig verdiende dat het kopen van een eigen boerderij op termijn er niet in zat. De doelstelling van de emigratie was dat alle kinderen bij een vakman zouden worden geplaatst maar dat is in veel gevallen niet gebeurd.

Noorderstraat 85 en
Warmoesstraat 30


Ook de twee oudste zonen kwamen elders terecht. Paul Abraham staat in 1855 op de gezinskaart als zeevarende. Hij was toen nog maar 15 jaar. Tijdens een van zijn reizen ontmoette hij in Liverpool Margaret O'Brien en trouwde met haar in 1864. In 1867 kwam het gezin, inmiddels met twee kinderen, naar Nederland en gaat in Rotterdam wonen. 
Joseph Rafaël (zie apart artikel) ging naar het opvoedingsgesticht Nederlands Mettray in Gorssel.

Op 3 februari 1858 trouwde Johanna met Jacobus Nuijts. Ze gingen in Rotterdam wonen. De drie jongste kinderen, Karel(=de latere toneelspeler Charles,zie apart artikel), Abraham en Johanna, reisden mee. Moeder Johanna Teune overleed in 1867, 50 jaar oud.

Graven van Theresse en Maria in Graaff-Reinet, Zuid-Afrika