top of page
Alexander de la Mar (1830-1909)

Alexander de la Mar Reutersagent in Nederland (Amsterdam 25-12-1830 - Amsterdam 16-12-1909) zoon van Abraham de la Mar en Esther de Vita. Hij huwde achtereenvolgens de zussen Marianne en Johanna de Vita. Met zijn eerste vrouw kreeg hij zeven kinderen.

Alexander groeide op in een welvarend gezin. Het gezin van zijn vader Abraham had minstens één meid in huis. Hij was het eerste kind na het hertrouwen van zijn vader.

 

Alex werd commissionair. Hij adviseerde klanten op de beurs en bemiddelde bij de aan- en verkoop van effecten e.d. Hij voerde ook opdrachten uit voor eigen rekening. Toen hij 24 jaar was begon hij met telegraafcommunicatie. Het duurde toen nog 5 minuten om een boodschap over te brengen. Hij verwerkte de telegrammen voor de krant. Van

1860 tot 1865 leidde hij samen met Salvador de Vita een Vennootschap Commissiehandel. In 1856 was Alexander getrouwd met Marianne de Vita, de zus van zijn compagnon en dochter van een commissionair. Twee jaar later werd Abraham geboren, wiens leven in een apart hoofdstuk wordt beschreven. Ze woonden eerst bij hun ouders, maar verhuisden in 1863 naar de Muiderstraat, vlakbij de synagoge. Financieel

ging het steeds beter met Alexander. Via Breukelen en de Kalkmarkt verhuisde hij naar de Keizersgracht. Hij had toen een gouvernante voor zijn vijf kinderen en twee meiden voor het huishouden. In 1874 trok hij naar Hilversum en ging al gauw wonen in Huize Lommer-oord.

"Wat vind jij ervan, Salomon? Heb je zin om mee te doen?" Vol verwachting kijkt Alexander zijn zwager en vriend aan. Ruim vijf jaar werkt hij nu al voor kranten. Maar hij wil meer. Hij heeft een nieuwe uitdaging nodig. Dit werk bevredigt hem niet meer.
Zowel zijn vader als zijn schoonvader zijn commissionair in effecten. Dát lijkt hem wel wat. Salvador staat op en steekt zijn hand uit. "O.K., we gaan het samen proberen. Ik doe mee." En als echte vrienden schudden ze elkaar de hand. Ze hebben een nieuwe toekomst gevonden..

In 1865 werd Alexander agent bij Reuters. Julius von Reuter (1816-1899) had in Aken in 1849 een nieuwsbureau opgericht en verplaatste dat in 1851 naar Londen. Hij zocht agenturen in alle Europese hoofdsteden en in Amsterdam en Brussel vond hij een De la Mar als directeur van zijn persbureau. In 1869 legde Reuters de eerste onderzeese kabel van Londen naar Emden en in 1870 werd de eerste verbinding vanuit Frankrijk naar Amerika gemaakt. Het kantoor van Alexander was gevestigd op de NZ Voorburgwal 226. De firma leverde vooral beurs- en handelsnieuws aan de Nederlandse kranten. Omdat Alexander veel krantenuitgevers kende vroegen financiers en kooplui hem voor hun advertenties een gunstige plaats te bedingen. Dat werd een goede bijverdienste en samen met (weer) Salvador da Vita stichtte hij het 'Finantieel Advertentiebureau'. Alexander bleef agent tot 1893. Zijn zoon Abraham volgde hem op. Abraham is vooral bekend geworden met zijn reclamebureau (zie apart artikel).

Alexander overleed in 1909 en werd op 19 december begraven op Beth Haim.

Alexander was de broer van Maximiliaan, van kunstschilder David (beiden zie apart artikel), van doctor Jacob (zie tijdsbeeld 1875) en van Herman, die in Brussel een agentschap voor Reuter en Havas combineerde met een advertentiebureau.

bottom of page