top of page
Klik hier voor parentelen van familie 3
Er zal een nieuw venster worden geopend!

Uitleg bij de parentelen
Ik ben op zoek gegaan naar de eerste voorvaders De la Mar in Nederland en heb hun nakomelingen gezocht. Ik bezocht daarvoor veel archieven en het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Het resultaat van mijn onderzoek wordt gepresenteerd in een parenteel d.w.z.een tabel met zowel het mannelijke als vrouwelijke nakomelingschap van een voorvader. Je vindt zowel een tekst- als een grafisch parenteel. Ik heb allereerst gezocht naar de mannen. Er leven verscheidene families De la Mar in Nederland. Voor elke familie zijn daarom afzonderlijke parentelen gemaakt 

Hoe werk je in het parenteelvenster?
Klik in de namenlijst linksonder op een naam. De naam verschijnt bovenaan in het tekstparenteel. Klik je op de naam in het tekstparenteel, dan verschijnt de naam bovenaan in het grafisch parenteel. Klik je op een naam in het grafisch parenteel, dan lees je meer over deze persoon in het tekstparenteel. De scheidingslijn tussen de vensters is te verslepen. 

Hoe kan je de parentelen lezen?
In het onderste venster zie je het tekstparenteel en elke persoon hierin heeft een samengesteld nummer gekregen, b.v. 8.59. Dit is uit generatie 8 persoon 59. Kinderen worden onder hun vader / moeder vermeld. Vanuit elke persoon in het tekstparenteel kun je gemakkelijk doorklikken naar de ouder of het kind. 

bottom of page