top of page
Masahod de la Mar (1750-1836)

Masahod de la Mar (Marokko 1750 - Amsterdam 12-9-1836). Zoon van Salom de la Mar en Perle. Masahod werd door de keizer van Marokko als zijn ambassadeur bij de Verenigde Nederlanden aangesteld. Hij vestigde zich in 1775 te Amsterdam. In 1780 huwde hij Rachel Mendes da Costa. Samen kregen ze 7 kinderen. Masahod overleed in 1836, 86 jaar oud. Hij werd begraven op Beth Haim.

 

HuwelijksakteMasahod en Rachel 
 

Uit de Jaarboeken voor de Israelieten in Nederland, vierde jaargang 1838, bladzijde 108: (Dit tijdschrift van Belinfante en Wolff verscheen van 1834 tot 1838)

Masahod de la Mar werd in Marokko geboren. Hij kwam uit een aanzienlijk geslacht. Zijn vader Salom en zijn grootvader Mordechay waren godgeleerden (chachamim) en tevens zeer aanzienlijke mannen, die in onderscheidene ambtsbetrekkingen door de keizer gebezigd werden. Zij waren echter steeds blootgesteld aan de kuiperijen van familie Gedalja, die er eindelijk in slaagde om de familie De la Mar uit Marokko te verdrijven. Masahod werd door zijn vader naar de Nederlanden gezonden toen hij 25 jaar oud was. 

Een jaar later, op 30 oktober 1776 werd hij daadwerkelijk in Amsterdam ingeschreven.

Masahod staat aan de reling van zijn schip. Boven zich ziet hij het bollen van de zeilen. Ze zijn er bijna. Vóór zich ziet hij Amsterdam. Dat zal zijn stad worden in de komende jaren. Keizer Sidi Mohammed heeft het volste vertrouwen in hem en na alle successen in Engeland is dat eigenlijk wel terecht. Maar zal het in de Republiek ook zo gemakkelijk gaan? En allereerst: Zal hij de oorlog tussen Marokko en de Nederlanden kunnen beëindigen? Weer kijkt hij naar de stad die vóór hem ligt en hij denkt: Misschien zal ik hier wel een Joodse vrouw kunnen vinden.....

Uit de Nederlandsche Courant 25 juni 1780 nr. 76:

De Heer Masahod de la Mar, waarnemende de zaken des keizers van Marokko te Amsterdam, is gisteren met de Heer Raadpensionaris van Holland en West-Friesland in gesprek geweest en heeft zich vervolgens bij de baron van Haeften, presiderende de vergadering van Hunne Hoog Mogendheden, geadresseerd en zijne credentialen in meervermelde kwaliteit overgegeven. Vroeger echter was Masahod de la Mar door de keizer van Marokko met een hoogst belangrijke zending bij George III, koning van Engeland, belast, toen deze vorst na het uitbarsten der Amerikaanse onlusten met de staat Marokko een overeenkomst zocht te sluiten, welke ten doel had Gibraltar door hen te doen provianderen. De la Mar volbracht zijn last op een voor beide vorsten voldoende wijze en genoot de meeste eer en onderscheiding aan het Engelse hof, waarvan de Londense dagbladen van die tijd meermalen gewag gemaakt hebben.

Meer weten over de achtergronden van Masahod en de oorlog tussen Marokko en de Nederlanden?

Via zoon Abraham komen we bij de kleinzonen Maximiliaan, Alexander en David, die in aparte hoofdstukken worden besproken. Kleinzoon Jacob was arts (zie tijdsbeeld 1875) en werd medewerker van Dr. Sarphati te Amsterdam. Kleinzoon Herman werd de eerste vertegenwoordiger van Reuters Persbureau in Brussel. Masahod is dus de stamvader van een groot aantal bekende Nederlanders.

Ook van broer(?) Mordechay heb ik een document gevonden. Het is het afschrift uit 1791 van een machtiging met het zegel van Zijne Majesteit de Keizer, waarin hij van hem opdracht krijgt om handel te drijven met alle christenen.

 

bottom of page