top of page
Chris de la Mar (1886-1967)

Christiaan de la Mar, acteur, (Amsterdam 14-12-1886 - Amsterdam 11-9-1967). Zoon van Charles de la Mar en Riek Kleij. Chris bleef ongehuwd.

Er zijn maar weinig artiesten die de verschillende genres van grote en kleine kunst met zoveel succes hebben beoefend als Chris de la Mar. Tijdens heel zijn loopbaan had hij altijd meer dan één ijzer op het vuur. Hij speelde zowel serieuze rollen, revue en operette. Ook zong hij zonder aarzelen zijn cabaretliedjes.

Vader Charles voelde niets voor de toneelschool. De harde praktijk moest hem het vak leren en dus ging hij al vroeg op reis met het gezelschap van Delmonte. Met de toneelvereniging van Van der Horst trad hij op in de Hollandse Schouwburg. Hij verhuisde naar Frascati en leerde daar de grondbeginselen van de humor op de planken. Hij ontdekte zijn gave om mensen te laten lachen. Die gave werd nog meer ontwikkeld toen hij werd verbonden aan de operette van zijn broer Nap in het Paleis voor Volksvlijt. Hij speelde de hoofdrol in de eerste revue van Louis Bouwmeester en vervulde samen met Louis Davids de hoofdrol in Loop naar de Duivel.

Met Bouwmeester ging hij op tournee door Nederlands Indië om serieuze rollen te spelen. Dat deed hij heel wat liever dan rollen in kluchten. Later trok hij weer naar Nederlands Indië en trad er op, soms alleen met een pianist, maar ook met o.a. Cor Ruijs. Bekend werd hij met de revueschets Hein Pommerans, de bediende van een begrafenisonderneming, die door een vergissing zijn diensten aanbiedt op een bruiloft. Na de Indische tijd zwierf hij in Nederland van grote revue naar klein cabaret. Hij vervulde in Sunny Boy de rol van Al Johnson. Na de oorlog was zijn tijd voorbij. Wel werd in 1951 zijn veertigjarig toneeljubileum uitbundig gevierd. In 1967 maakte een gemeentebus op het Haarlemmerplein een einde aan zijn leven. Chris werd 80 jaar. (tekst uit krantenartikel)

"Ik miljonair, stel je eens voor, ik droomde van miljoenen." Chris schatert het uit. " Ik zal je het verhaal van de erfenis vertellen. Oom Joseph in Amerika was overleden en een bureau in Londen zou zorgen voor de uitbetaling van de nalatenschap.Wel moesten we een 'kleinigheid' vooruit betalen, enkele duizenden guldens, want de cost gaat nu eenmaal voor de baet uit".
"En hoeveel heeft u uiteindelijk ontvangen?" "Oom Joseph had voor al zijn broers en zusters een legaat nagelaten van 50.000 dollar. Omdat vader was overleden kregen al zijn kinderen, na aftrek van de betaling aan die Londense bedrieger 10.000 gulden. Maar dat geld heb ik nooit gekregen. Ik was net failliet verklaard en het geld ging meteen door naar de curator". Weer barst Chris uit in een schaterlach.

bottom of page