top of page
Voorbeeld van een grafische kwartierstaat (Julian de la Mar)

Genealogisch onderzoek kun je op verschillende wijzen presenteren. Je denkt meestal van het heden naar het verleden. Alle sporen zoek je terug via twee ouders naar vier grootouders, acht overgrootouders enz. Om zo de afstamming te beschrijven maak je een kwartierstaat met alle voorouders van de persoon. Per generatie is er een verdubbeling van het aantal families, je beperkt je dus niet alleen tot de familie De la Mar. Dit is niet mijn werkwijze geweest, maar als voorbeeld zijn toch twee kwartierstaten bijgevoegd, een grafische en een tekstkwartierstaat. Mensen die zelf werk willen maken van hun eigen kwartierstaat worden misschien op weg geholpen op http://gw.geneanet.org/delamar Wat ik gevonden heb is vermeld, maar nader onderzoek is voor anderen.

bottom of page