top of page
Geschiedenis van familie De la Mar 1

Mijn leven lang is me verteld dat familie 1, waartoe ik zelf ook behoor, afstamt van Portugese Joden. Mijn onderzoek heeft me echter geleerd dat deze theorie is gebaseerd op slechts één argument: het feit dat familie 2 (zie aldaar) via Portugal naar Nederland is gekomen. Maar dat zegt uiteraard nog niets over familie 1. Ondanks de identieke familienaam is er immers geen link tussen familie 2 en familie 1. Ruim honderd jaar zijn mensen tevergeefs naar dit verband op zoek geweest en ook ik heb de link niet gevonden. Simpelweg omdat de link volgens mij niet bestaat! Op basis van mijn onderzoek kom ik tot de conclusie dat de wortels van familie 1 niet in Portugal liggen, maar in Frankrijk. Voorvader Joseph speelt hierin een sleutelrol. Hij schreef zijn naam immers als De la Mare en dat is Frans voor Van der Poel of Van der Plas En, heel belangrijk, toen Joseph in 1747 in Nederland het huwelijk trad, had de Joodse familie 2 Nederland nog nooit gezien. Daarnaast duiken in de oude Nederlandse DTB-registers naamgenoten op uit o.a. Rouen en Sedan. In het hoofdstuk 'De la Mar vóór 1750' staan veel van deze naamgenoten genoteerd

Reden genoeg om eens te kijken of er in Frankrijk vóór 1750 een familie De la Mar(e) te vinden is. En jawel! In boeken en op het internet zijn er veel geslachten De la Mare te vinden. In Franse adel- en wapenboeken komt de naam meermalen voor en iedere familie heeft zijn eigen familiewapen. Omdat er naar Genève wordt verwezen, raadpleegde ik ook Zwitserse boeken en ook daar vond ik de naam terug. Ik heb de gegevens over familie De la Mare neergezet in een apart hoofdstuk. Ik hoop dat iemand na mij deze gegevens kan gebruiken om voorvader Joseph te koppelen aan zijn voorgeslacht.

Familie 1 in Nederland

De geschiedenis van familie 1 in Nederland begint in 1747 met het huwelijk van Joseph de la Mare met Johanna Verbeek in Scheveningen. Joseph kwam als Rooms Katholieke jongeman naar Den Haag. Hij was geboren in Brussel, maar daar heb ik hem niet in de parochie-registers kunnen vinden. Wel vond ik Josephus Delamarche, gedoopt op 6 maart 1727 en waarschijnlijk is dit dus onze voorvader. Op de doopakte worden geen ouders vermeld. Andere onderzoeken in Brussel zijn dood gelopen. Onderzoekers na mij moeten even op deze link klikken.

Via zoon Johannes, de pruikenmaker, komen we terecht bij Jean Joseph die de eerste veldwachter van Hattem zou worden. Via Johannes Jacobus en drie van zijn zonen belanden we in Arnhem bij de stamvaders uit generatie 6, die er mede voor zorgden dat de naam De la Mar tot in deze tijd wordt voortgezet. Alle stamvaders zijn geboren in Arnhem. Om de diverse takken te kunnen onderscheiden met een naam, ben ik uitgegaan van de woonplaats van de stamvader tijdens de volkstelling van 1947.

Johannes Jacobus 1799-1870 heeft 3 kinderen met nageslacht tot in onze tijd:
(voor de verschillende takken zie: Personen familie 1)

 

Wapens Hattem en Arnhem

 

In 2005 deed ik een belangrijke ontdekking. Er werd mij een doopakte toegezonden van Johannes Willem de la Mar. Hij is gedoopt in 1759 en komt in de stamboom voor als zoon van stamvader Joseph. Het opmerkelijke was echter dat deze keer zijn naam anders werd geschreven. Hij bleek genoteerd als De Lamaar.

Wat een toeval. De archieven van veel plaatsen waar familie De Lamaar woonde, bleken via het intenet te bereiken en het lukte me al snel de stamboom door te trekken tot aan de Tweede Wereldoorlog. En toen ik in de telefoongids keek, bleek de familie nog steeds nazaten te hebben in Nederland. Inmiddels is het parenteel te volgen tot nu toe.

Eerst verhuisde de familie naar Wassenaar en Bodegraven. Later komen ook andere plaatsen aan bod, maar tot aan 1900 alleen gemeenten in Zuid-Holland. De familie bleef klein. Bij de volkstelling van 1947 woonden er 11 familieleden in ons land. Zeven in Den Haag en slechts één in Leiden, in Eindhoven, in Utrecht en in Avenhorn, bijna allen dames. In 2007 waren er nog maar 2.

In de archieven komt ook de schrijfwijze De la Maar voor.

 

Geschiedenis familie 1A De Lamaar

Geschiedenis familie 1B De Lamar

Sinds veldwachter Jean Joseph komt de schrijfwijze De Lamar regelmatig voor. Enkelen veranderden via een beëdigde verklaring hun naam terug in De la Mar Mar o.a. Adrianus Jacobus (geboren 1854). Hij legde bij zijn huwelijk op 16 mei 1877 een beëdigde verklaring af, dat in de overlijdensakte van zijn vader 'diens geslachtsnaam abusievelijk wordt geschreven als de Lamar, moetende dat zijn de la Mar'. Nicolaas Godefridus (geboren 1828) en zijn nageslacht bleven zich De Lamar noemen. De familie is inmiddels in Nederland uitgestorven. De familie Lamar (zonder voorvoegsel) is in Nederland wèl nog aanwezig. Kijk bij Familie 3.

 

bottom of page