top of page
Begrensd onderzoek

Als je op het Internet zoekt naar "de la mar" wordt je overspoeld met gegevens. Meestal betreft het Spaans-Portugese sites met clubs of gebouwen, die aan de zee liggen, zoals de Porta de la Mar in Valencia. Maar het wordt pas interessant als de sites over een De la Mar-persoon gaan. 

In het begin van de zestiende eeuw wordt Zuid-Amerika overspoeld met mensen uit Spanje en Portugal. Ik hoef maar de namen te noemen van Columbus, Velasquez, Cortez en Pizarro. In hun gevolg zijn vast De la Mar's meegetrokken, want de naam De la Mar komt in Zuid-Amerika veel voor. Bijgaande foto is van José de la Mar, president van Peru rond 1825. Zie 'Overige teksten - Zes postzegels'.

In 1654 komen de eerste Joden aan in Nieuw Amsterdam, het latere New York. Waren daar De la Mar's bij? Ik ben in het bezit van een genealogie van een Delamar-familie die rond 1700 vanuit Frankrijk naar Noord-Amerika trok en later gingen er nazaten van hen naar Australië. Alleen al in het telefoonboek van de V.S. vind je honderden Delamar's, maar het aantal families is te omvangrijk om te onderzoeken. Mijn onderzoek heeft zich daarom beperkt tot de naamgenoten in Nederland, met enkele buitenlandse zijstapjes. Zo verbleef Hermanus Emanuel de la Mar een aantal jaren in Brussel en ging Paul Abram naar Liverpool. 

Een deel van mijn onderzoek heeft zich afgespeeld in archieven. Daarover meer op een andere plaats. Maar ook gewoon in huis kon ik aan onderzoek doen. Veel archieven zijn via het internet te benaderen en ook talloze extra gegevens zijn op te sporen via de computer. Via zoekmachines vond ik bovendien veel foto's van familieleden en b.v. de eerste gegevens over Joseph Rafael heb ik te danken aan de grote hoeveelheid sites waarin hij genoemd wordt. Ook heb ik via de computer contact gezocht met naamgenoten en nog al wat mensen mailden mij uit eigen beweging om hun gegevens aan te vullen en te verbeteren.

Ik heb bijna alle De la Mar's gevonden die in Nederland hebben geleefd sinds 1700. Ik heb ontdekt dat er in de laatste drie eeuwen twee afzonderlijke families De la Mar in Nederland waren. Toegevoegd is een lijst met De la Mar's die (nog) niet aan een familie gekoppeld kunnen worden. Ook is een begin gemaakt met de genealogie van familie Lamar, Lamare.

Stambomen gaan langs mannelijke lijn. Is er dan geen aandacht voor de vrouwen? De la Mar-echtgenotes dragen de achternaam van hun vader. Die naam is vermeld. Dat is belangrijk voor wie het onderzoek wil voortzetten en een kwartierstaat (zie aldaar) wil maken. De la Mar-dochters en hun kinderen krijgen een andere achternaam. Ontdekte ik nakomelingen, dan zijn die vermeld, maar speciaal onderzoek naar nageslacht van De la Mar-dochters is weinig verricht.

 

bottom of page