top of page
Statistieken Familie 2

Hieronder staan een aantal statistische gegevens. Ze geven antwoord op vragen die vaak opgeroepen worden bij een gegevensverzameling als deze. En voor de rest zijn ze louter illustratief. Aangezien een onderzoek eigenlijk nooit afgerond is, zijn sommige cijfers eigenlijk (nog) niet erg betrouwbaar; ze moeten dan ook gezien worden als een momentopname met betrekking tot de op dit moment aanwezige informatie.

 

Samenstelling van het nageslacht van Salom de la Mar 
De hier beschreven "familie" van Salom bestaat uit 245 personen (126 (51.4%) mannen en 119 (48.6%) vrouwen). Hiervan dragen er 116 (58 mannen en 58 vrouwen) de naam van de stamvader of een afgeleide daarvan.
In het bestand komen 52 nog levende personen voor: 26 mannen en 26 vrouwen, waarvan er 1 (0 mannen en 1 vrouw ) "naamdrager" is.

 

Opmerking: Naamdragers zijn kinderen van de stamvader of van zijn mannelijke nakomelingen, ongeacht hun achternaam (het gaat erom dat zij directe afstammelingen van de stamvader zijn; door schrijffouten of door het aannemen van een andere naam kunnen verschillende achternamen ontstaan zijn).

 

Samenstelling van de diverse generaties
De 1e generatie bestaat uit 1 persoon (alleen Salom natuurlijk).
De 2e generatie bestaat uit 2 personen (2 mannen; 0 vrouwen).
De 3e generatie bestaat uit 9 personen (6 mannen; 3 vrouwen).
De 4e generatie bestaat uit 40 personen (21 mannen; 19 vrouwen).
De 5e generatie bestaat uit 60 personen (26 mannen; 34 vrouwen).
De 6e generatie bestaat uit 57 personen (30 mannen; 27 vrouwen).
De 7e generatie bestaat uit 40 personen (19 mannen; 21 vrouwen).
De 8e generatie bestaat uit 12 personen (6 mannen; 6 vrouwen).
De 9e generatie bestaat uit 12 personen (7 mannen; 5 vrouwen).
De 10e generatie bestaat uit 5 personen (2 mannen; 3 vrouwen).
De 11e generatie bestaat uit 7 personen (6 mannen; 1 vrouw).

 

Breedte van de generaties
De 1e generatie loopt van 1720 tot 1720.
De 2e generatie loopt van 1750 tot 1753.
De 3e generatie loopt van 1780 tot 1806.
De 4e generatie loopt van 1808 tot 1852.
De 5e generatie loopt van 1830 tot 1889.
De 6e generatie loopt van 1862 tot 1921.
De 7e generatie loopt van 1883 tot 1955.
De 8e generatie loopt van 1928 tot 1972.
De 9e generatie loopt van 1944 tot 2002.
De 10e generatie loopt van 1969 tot 1979.
De 11e generatie loopt van 1987 tot 2009.

Opmerking: De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen één generatie.

 

Mannen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn

1. Salom de la Mar: ongeveer 88 jaar, 0 maand(en) en 0 dag(en).

2. Salomon de la Mar: 85 jaar, 6 maand(en) en 4 dag(en).

3. Samuel de la Mar: 84 jaar, 1 maand(en) en 13 dag(en).

4. Masahod de la Mar: ongeveer 83 jaar, 0 maand(en) en 0 dag(en).

5. Abraham de la Mar: 82 jaar, 5 maand(en) en 14 dag(en).

6. Christiaan de la Mar: 80 jaar, 8 maand(en) en 28 dag(en).

 

Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn

1. Paulina de la Mar: 98 jaar, 0 maand(en) en 28 dag(en) (Paulina leeft nog).

2. Johanna Catharina de la Mar: ongeveer 91 jaar, 0 maand(en) en 0 dag(en).

3. Alice Antoinette Delamar: 88 jaar, 4 maand(en) en 8 dag(en).

4. Gerhardina Theodora de la Mar: 88 jaar, 3 maand(en) en 29 dag(en).

5. Josephine Johanna de la Mar: 88 jaar, 0 maand(en) en 2 dag(en).

6. Wilhelmina Christina de la Mar: 84 jaar, 1 maand(en) en 7 dag(en).

7. Margaretha Hendrika de la Mar: 82 jaar, 2 maand(en) en 27 dag(en).

8. Rosa de la Mar: 81 jaar, 5 maand(en) en 22 dag(en).

 

Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren
Van alle kinderen geboren tussen 1701 en 1725 (1) is er niet één binnen 3 jaar overleden.
Van alle kinderen geboren tussen 1726 en 1750 (1) is er niet één binnen 3 jaar overleden.
Van alle kinderen geboren tussen 1751 en 1775 (1) is er niet één binnen 3 jaar overleden.
Van alle kinderen geboren tussen 1776 en 1800 (8) is er niet één binnen 3 jaar overleden.
Van alle kinderen geboren tussen 1801 en 1825 (24) is er niet één binnen 3 jaar overleden.
Van alle kinderen geboren tussen 1826 en 1850 (39) zijn er 4 (10.3%) binnen 3 jaar overleden.
Van alle kinderen geboren tussen 1851 en 1875 (54) zijn er 9 (16.7%) binnen 3 jaar overleden.
Van alle kinderen geboren tussen 1876 en 1900 (36) zijn er 4 (11.1%) binnen 3 jaar overleden.
Van alle kinderen geboren tussen 1901 en 1925 (36) zijn er 5 (13.9%) binnen 3 jaar overleden.
Van alle kinderen geboren tussen 1926 en 1950 (18) is er niet één binnen 3 jaar overleden.
Van alle kinderen geboren tussen 1951 en 1975 (14) is er niet één binnen 3 jaar overleden.
Van alle kinderen geboren vanaf 1976 (13) is er niet één binnen 3 jaar overleden.

Opmerking: Doodgeboren kinderen worden hier niet meegeteld.

 

Bereikte leeftijden (van naamdragers)

 

Mannen:
0 t/m 9 jaar: 10 (19.6%). 
10 t/m 19 jaar: 0 (0.0%). 
20 t/m 29 jaar: 2 (3.9%). 
30 t/m 39 jaar: 4 (7.8%). 
40 t/m 49 jaar: 3 (5.9%). 
50 t/m 59 jaar: 5 (9.8%). 
60 t/m 69 jaar: 12 (23.5%). 
70 t/m 79 jaar: 9 (17.6%). 
80 t/m 89 jaar: 6 (11.8%). 
90 t/m 99 jaar: 0 (0.0%). 
100 t/m 109 jaar: 0 (0.0%). 
110 t/m 119 jaar: 0 (0.0%).


Vrouwen:
0 t/m 9 jaar: 7 (17.1%). 
10 t/m 19 jaar: 2 (4.9%). 
20 t/m 29 jaar: 3 (7.3%). 
30 t/m 39 jaar: 2 (4.9%). 
40 t/m 49 jaar: 5 (12.2%). 
50 t/m 59 jaar: 1 (2.4%). 
60 t/m 69 jaar: 5 (12.2%). 
70 t/m 79 jaar: 9 (22.0%). 
80 t/m 89 jaar: 6 (14.6%). 
90 t/m 99 jaar: 1 (2.4%). 
100 t/m 109 jaar: 0 (0.0%). 
110 t/m 119 jaar: 0 (0.0%).

Opmerking: Personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.

 

Huwelijken (van naamdragers) die minstens 50 jaar stand gehouden hebben

1. Salomon de la Mar en Esperança Machielse: 60 jaar, 2 maand(en) en 16 dag(en).

2. Masahod de la Mar en Rachel Mendes da Costa: 55 jaar, 3 maand(en) en 18 dag(en).

3. Margaretha Hendrika de la Mar en Arie Bots: 52 jaar, 3 maand(en) en 28 dag(en).

Huwelijken (van naamdragers) die minder dan 2 jaar duren of geduurd hebben

1. Maximiliaan de la Mar en Johanna Teune: 0 jaar, 7 maand(en) en 12 dag(en).

2. Paul de la Mar en Katriena Roelina Berg: 0 jaar, 10 maand(en) en 10 dag(en).

3. Rachel de la Mar en Joseph Teixeira de Mattos: ongeveer 1 jaar, 0 maand(en) en 0 dag(en).

 

Personen (alleen naamdragers) die minstens 3 keer getrouwd zijn
Er is niemand die 3 keer of vaker getrouwd is.

 

Personen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e getrouwd zijn

1. Hana Rachel de la Mar: 18 jaar, 10 maand(en) en 0 dag(en).

2. Esther de la Mar: ongeveer 20 jaar, 0 maand(en) en 0 dag(en).

3. Theresia de la Mar: ongeveer 20 jaar, 0 maand(en) en 0 dag(en).

4. Esther de la Mar: 20 jaar, 2 maand(en) en 24 dag(en).

5. Marianne Jeanne de la Mar: 20 jaar, 4 maand(en) en 30 dag(en).

 

Personen (alleen naamdragers) die op minstens 50-jarige leeftijd getrouwd zijn

1. Ferdinand Charles Antonie de la Mar: 72 jaar, 9 maand(en) en 25 dag(en).

2. Hermanus Emmanuel de la Mar: 63 jaar, 2 maand(en) en 2 dag(en).

3. Samuel de la Mar: 50 jaar, 1 maand(en) en 14 dag(en).

 

Echtparen die minstens 10 kinderen (dood of levend) gekregen hebben
Salomon de la Mar en Esperança Machielse: 13 kinderen.
Paul Abraham de la Mar en Margaret O’brien: 11 kinderen.
Hana Rachel de la Mar en Hisqiau Baruch Lopes de Leao Laguna: 10 kinderen.

 

Opmerking: Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.

 

Personen die minstens 10 kinderen (dood of levend) gekregen hebben
Abraham de la Mar: 17 kinderen uit 2 relaties.
Salomon de la Mar: 13 kinderen uit 1 relatie.
Paul Abraham de la Mar: 11 kinderen uit 1 relatie.
Hana Rachel de la Mar: 10 kinderen uit 1 relatie.
David de la Mar: kinderen uit relaties.

Opmerking: Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld. Alleen relaties waaruit kinderen zijn voortgekomen worden geteld.

 

Personen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e een kind hebben gekregen

 

Mannen:

1. John Henry de la Mar: ongeveer 20 jaar, 0 maand(en) en 0 dag(en).

2. Napoleon Christiaan de la Mar: 20 jaar, 0 maand(en) en 16 dag(en).


Vrouwen:

1. Hana Rachel de la Mar: 18 jaar, 6 maand(en) en 26 dag(en).

2. Hana Rachel de la Mar: 19 jaar, 9 maand(en) en 24 dag(en).

3. Betty de la Mar: 20 jaar, 3 maand(en) en 3 dag(en).

Opmerking: Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.

 

Personen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen

 

Mannen:

1. Abraham de la Mar: 56 jaar, 1 maand(en) en 4 dag(en).

2. Masahod de la Mar: ongeveer 53 jaar, 0 maand(en) en 0 dag(en).

3. Joseph de la Mar: ongeveer 53 jaar, 0 maand(en) en 0 dag(en).

4. Joseph Rafael de la Mar: 51 jaar, 7 maand(en) en 21 dag(en).

5. Paul Abraham de la Mar: 46 jaar, 10 maand(en) en 12 dag(en).

6. Samuel de la Mar: 46 jaar, 2 maand(en) en 0 dag(en).

7. Hendrik de la Mar: 45 jaar, 1 maand(en) en 26 dag(en).

8. Martinus Masahod de la Mar: 42 jaar, 11 maand(en) en 7 dag(en).

9. Michael Salom de la Mar: 41 jaar, 1 maand(en) en 27 dag(en).

10. Karel Maximiliaan de la Mar: 41 jaar, 0 maand(en) en 5 dag(en).


Vrouwen:
Er zijn geen vrouwen die na hun 40e een kind hebben gekregen.

 

Meerlingen

In het hier gebruikte bestand komen geen meerlingen voor.


Opmerking: Er is sprake van een meerling als kinderen binnen één maand van elkaar geboren worden. Het doet hierbij niet terzake of de paren getrouwd zijn of niet. Er kunnen meerdere meerlingen voorkomen bij één (echt)paar!

 

Achternamen die meer dan 5 keer voorkomen (bij de naamdragers)
Mar, de la (114x).

 

Voornamen die meer dan 2 keer voorkomen (bij de naamdragers)

 

Mannen:
Abraham (5x).
Salomon (5x).
Maximiliaan (4x).
Samuel (4x).


Vrouwen:
Johanna (3x).
Sara (3x).


Opmerking: De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.

 

Geboorteplaatsen van naamdragers door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen.

 

Periode van 1751 tot en met 1775 (in totaal 1 persoon): 
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.

Periode van 1776 tot en met 1800 (in totaal 6 personen): 
Amsterdam (6x).

Periode van 1801 tot en met 1825 (in totaal 16 personen): 
Amsterdam (16x).

Periode van 1826 tot en met 1850 (in totaal 23 personen): 
Amsterdam (22x).

Periode van 1851 tot en met 1875 (in totaal 33 personen): 
Amsterdam (14x).
Rotterdam (7x).
Brussel (BLG) (3x).

Periode van 1876 tot en met 1900 (in totaal 23 personen): 
Amsterdam (13x).
Rotterdam (5x).
New York (3x).

Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 1 persoon): 
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.

 

Beroepen die meer dan 2 keer voorkomen (bij de naamdragers)
Commissionair (5x).
kantoorbediende (5x).
boekhouder (3x).
koopman (3x).
winkelier (3x).
zonder beroep (3x).

 

Gegenereerd met Aldfaer, versie 6.2 op 26-03-2018 om 21:10:06.
Sjabloon: Statistieken nageslacht, versie 3.5.03.

bottom of page