top of page
Doodlopend onderzoek familie 1

Bij Joseph loopt het voorouder-onderzoek dood. Voor onderzoekers na mij wil ik vertellen wat ik al heb onderzocht, zodat dubbel werk voorkomen wordt.

image002.jpg

Joseph de la Mare gaat in ondertrouw in Den Haag op 15 oktober 1747. Hij is geboren in Brussel. Ook weten wij dat hij een Jonge Man is, d.w.z.: Hij was nog niet eerder gehuwd.

Hij kwam in 1748 als Rooms-Katholiek (dat betekent de letter R) binnen in Den Haag. Dat feit is te vinden in het Register Nieuwe Burgers 1608-1802 in het Haagse Gemeentearchief 350-1058 f.

image004.jpg
image006.jpg

In de Brusselse kerkarchieven kon ik hem niet vinden bij de geboorten. Ik zocht daarom ook in de parochieregisters van de overige 18 Brusselse gemeenten. Later werd mij een afschrift toegezonden van een brief uit 1943 van de Brusselse gemeente-archivaris. Hij meldt dat zijn onderzoekingen in de geboorteregisters vruchteloos zijn gebleven.

Zou Joseph misschien vóór het huwelijk van zijn ouders zijn geboren? Dat kwam in die tijd weinig voor, maar je weet maar nooit….. In dat geval is hij geboren onder de achternaam van zijn moeder. Op zoek naar De la Mar(e)-huwelijken dus. Ik vond er twee die in aanmerking komen. Jean Baptiste de la Mar huwde op 24 september (7bris) 1724 met Cecilia Charpentier in de parochie Montserrat. Zou dit de vader van Joseph kunnen zijn? Maar Montserrat heeft geen doopregisters. Ik kon dus niet verder zoeken.

image008.jpg
image010.jpg

Ook vond ik Georges de la Mar. Hij huwde in de St. Katharina te Brussel op 14 augustus 1703 met Anna Maria Vander(Gouter). De achternaam is moeilijk te lezen, maar in de doopregisters is geen Anna Maria met een gelijkende achternaam te vinden.

Zou hij dan niet in Brussel geboren zijn, maar elders? En via Brussel naar Den Haag zijn gegaan? Hij zou dan kunnen voorkomen in de Poortersregisters van Brussel. In de boeken Poorters van Brussel 1350 - 1795 (Jan Caluwaerts en Hugo Simonart) zijn alle ingeschrevenen vermeld, maar een De la Mare is er niet bij. 

Ik heb flink wat tijd doorgebracht in het Brusselse archief, maar ik kom niet verder terug in de tijd. Jammer!

In februari 2013 kreeg ik een mail van Gonnie Wieskamp. Joseph lijkt gevonden in de Brusselse doopregisters. Josephus Delamarche is gedoopt in de Capella Kerk op 6 maart 1727, op de dag van zijn geboorte. Er worden geen ouders vermeld, maar er is misschien een nieuwe opening gemaakt.

In 2018 bezocht ik de Kapellenkerk in Brussel. In de kerk in Pieter Breughel de Oude begraven. Er is een herdenkingsplaquette en vóór de kerk staat een leuk standbeeld.

Brussel Kapellenkerk 05.jpg
Brussel Kapellenkerk 02.jpg
Brussel Kapellenkerk 07.jpg
Brussel Kapellenkerk 01.jpg
Brussel Kapellenkerk 04.jpg

In de kerk vond ik twee doopvonten. Waarschijnlijk is voorvader Joseph met water uit een van deze twee bekkens gedoopt.

bottom of page