top of page
Persagentschappen, achtergrond informatie bij Alexander de la Mar

Er stonden verscheidene joden aan de wieg van de communicatie-industrie. De eerste was Charles Havas (1783-1858, foto links). Hij stichtte met Bernhard Wolff in 1835 in Parijs het eerste persagentschap, Agence Havas, dat later zou uitgroeien tot AFP, Agence France Presse. Havas stichtte een financiële berichtendienst tussen Parijs en Brussel. Zijn klanten waren vooral beursorganisaties en beleggers.

In 1848 kwam Paul Julius Reuter (1816-1899, foto rechts) bij Havas werken. Julius was geboren als Israel Beer Josephat, maar had, toen hij christen werd, een andere naam aangenomen. Al snel begon hij voor zichzelf en het volgend jaar organiseerde hij een postsysteem met 40 postduiven tussen Aken en Berlijn. Ook hij gebruikte zijn duiven vooral om beursnoteringen en grondstoffenprijzen snel in de kranten te brengen en spoedig dichtte hij het gat in de financiële berichtgeving tussen Aken en Brussel.

Ook Wolff begon voor zichzelf en startte een agentschap in Berlijn, als concurrent van Reuter. Reuter emigreerde in 1851 naar Engeland De duiven werden al snel vervangen door paarden en later verzorgden de agentschappen ook niet-economisch nieuws. In 1865 was het Reuter, die in Europa de dood van president Lincoln bekend maakte, twee weken eerder dan alle concurrenten.

Rond 1866 werd Herman de la Mar directeur van het Havas Agentschap in Brussel. Hij ging er wonen, maar op de geboorteakten van zijn kinderen staat wel vermeld: domicilus á Amsterdam. Pas rond 1900 zou hij voorgoed naar Amsterdam terugkeren.

In 1866 werd Alexander de la Mar directeur van het Reuters Agentschap in Amsterdam. In 1893 werd hij opgevolgd door zijn zoon Abraham, die tot 1924 voor Reuter blijft werken. Over Abraham kunt u lezen in een andere tekst.

In 1870 sloten Havas, Wolff en Reuter een kartelverdrag, waarin het wereldnieuws tussen hen werd verdeeld. Ieder kreeg zijn eigen gebieden toegewezen.

bottom of page