top of page
Het testament en de gevolgen

Hoe rijk was Joseph? Hieronder zijn de bezittingen te zien bij het tijdstip van overlijden. Naast de bedragen in dollars is vermeld hoe rijk Joseph zou zijn geweest als hij in onze tijd had geleefd.

 

Bezittingen op 1 dec 1918

2 woningen (geschat)

Kas

Bank

Effecten en obligaties

Liberty bonds

Totaal bezit


 

Legaten volgens testament

Trust fund Alice

Pembroke Alice (geschat)

NY Association for Improving the Conditon of the Poor

Ned Mettray

Personeel

Secr.Alfred H. Curtis

broers en zusters Joseph of hun nageslacht

Gezelschapsdame Alice

                 en haar zuster

Commissie voor de executors

Commissie executors ivm Alice

Harvard Universiteit, Cambridge, Mass

Johns Hopkins Un., Baltimore, Maryland

Columbia Universiteit, New York

Estate Tax

Totaal verdeeld

 

in dollars

1.100.520

960.035

3.576.147

26.524.225

1.500.000

33.660.927

in dollars

10.000.000

500.000

500.000

50.000

30.000

30.000

150.000

25.000

25.000

521.336

100.000

5.541.400

5.541.400

5.541.400

28.555.536

5.105.391

33.660.927

 

(in euro's 2005)

244.315.440

213.127.770

793.904.634

5.888.377.950

333.000.000

7.472.725.794

(in euro's 2005)

2.220.000.000

111.000.000

111.000.000

11.100.000

6.660.000

6.660.000

33.300.000

5.550.000

5.550.000

115.736.592

22.200.000

1.230.190.800

1.230.190.800

1.230.190.800

6.339.328.992

1.133.396.802

7.472.725.794

1)

2)

3)

4)

5)

6)

 

Het kapitaal wordt bij het overlijden van Joseph geschat op 20 miljoen dollar, later blijkt er veel meer te zijn. Joseph had dus ruim 33,5 miljoen dollar, dat is bijna 7,5 miljard euro in onze tijd. Wat heeft Bill Gates? Die had in 2005 iets meer: 46 miljard euro. De rijkste persoon in de geschiedenis ooit was John D. Rockefeller (1839-1937) In 1913 bezat hij 900 miljoen dollar. Dat zou nu 200 miljard dollar zijn.

 

1) Het lijkt een voorzichtige schatting voor de twee kapitale huizen. Later zal blijken dat zelfs dit bedrag niet wordt gehaald.
2) De Amerikaanse regering gaf in 1917 en 1918 'liberty bonds' (obligaties) uit om de Eerste Wereldoorlog te financiëren.
3) Alice krijgt het geld als Trust Fund. Zij mag dus van de rente leven, maar het kapitaal blijft onaangeroerd. Overlijdt zij zonder kinderen dan gaat haar Trust Fund naar de drie hierboven genoemde medische instellingen.
4) William Nelson Cromwell en Alfred Jaretsky zijn samen beheerder van de nalatenschap van Joseph Rafael. Zij ontvangen daarvoor ieder ongeveer $ 260.000 in commissie en nog eens ieder $ 50.000 voor de administratie van de Trust-fund van Alice.
5) Het restant van de erfenis gaat naar de medische afdeling van drie universiteiten
"voor onderzoek en onderwijs naar de oorsprong van menselijke ziekten en de preventie hiervan, voor het onderzoek en onderwijs van voedingsleer en het effect van verschillend voedsel en diëten op het menselijk systeem en hoe men de

gezondheid kan bewaren door de juiste voeding en diëten te gebruiken,en in verband met het voorafgaande doel :het oprichten van genootschappen van onderwijs en instructie,het oprichten, onderhouden en uitrusten van laboratoria, klinieken, apotheken en andere plaatsen waar dit onderzoek kan plaatsvinden,publicatie van de resultaten, niet alleen in vakliteratuur, maar ook beslist in populaire publicaties om het volk van de V.S. een algemene kennis te geven van de onderzoeksresultaten. Dit laatste gelast ik speciaal aan de gelegateerden."

6) Het erfenisbedrag dat niet verdeeld is zal ongetwijfeld naar de belastingen zijn gegaan.

 

Tenslotte een opmerkelijke verklaring in het testament: 
'Ik verklaar dat ik nooit met iemand was gehuwd, behalve met mijn ex-vrouw, de moeder van mijn genoemde dochter, en dat ik nooit en kind heb gehad, behalve mijn genoemde dochter, Alice Antoinette De Lamar'. Misschien verklaarde Joseph dat om het gerucht tegen te spreken dat rond 1905 de ronde deed. Hij zou in het huwelijk treden met sopraanzangeres Lilian Nordica (1859-1914). Joseph kende Lilian al jaren en al in 1876 stonden ze op Martha's Vineyard samen op een foto.

 

Joseph had veel vrienden, vooral in het muziekcircuit. Met het enthousiasme over zijn eigen succes op de aandelenmarkt adviseerde hij veel vrienden zijn geld via hem te beleggen. Steeds zei hij: Waarom zou je je zorgen maken over je 'nickels'. Ik garandeer dat je geen geld zult verliezen. Bij een rechtzaak verklaart Alice dat zij weet dat haar vader mensen deze garantie gaf. Op 17 dec 1918, vlak na het overlijden komt de eerste claim, maar er volgen er meer.

 

Op 9 juli 1919 kun je in de krant lezen dat er 7 claims zijn van mensen die hun geld hebben belegd via Joseph. Er zijn 3 personeelsleden, Mevr. Adele Bueler (housekeeper op Pembroke $ 900), Alfred Curtis (secretaris van Joseph $ 2963) en William Churchill (superintendant op Pembroke $ 15.000). Ook zijn er claims van muziekvrienden, o.a een operazanger en een impresario. De grootste claim is maar liefst $ 122.758

De schadeclaim van Mevrouw Bueler blijkt geen gevolgen te hebben voor haar functie, want in 1920 blijkt zij nog steeds in Pembroke voor Alice te werken. 

Op 23 juni 1920 is er een nieuwe rechtzaak tegen de executors, omdat een rechtsgeleerde beweert dat het volgens de wet niet is toegestaan om meer dan de helft van je vermogen aan goede doelen te schenken.

 

In 1921 is er een rechtzaak van de drie universiteiten tegen Alice. Zij vinden dat zij recht hebben op de 2 boten die in het botenhuis van Pembroke liggen. De rechter spreekt uit dat de vaartuigen bij Pembroke horen en dus eigendom van Alice zijn.

 

In 1922 wordt het Mansion aan de Madison Avenue vekocht aan de American Bible Society, die het al in 1923 doorverkoopt aan de National Democratic Club voor ongeveer $ 300.000. Het gebouw moet Joseph een miljoen hebben gekost.

Alice verkoopt Pembroke in 1924. Zij is dan zelf in Europa en bezit inmiddels, naast het appartement aan de Park Avenue 270, ook een appartement in Palm Beach.

Het 'three million dollar waterfront De Lamar palace' wordt per opbod verkocht op een veiling die gehouden wordt in de Reception Room van Pembroke. Als de veiling op 16 augustus plaats vindt, is Alice zelf op reis in Europa. Pembroke wordt verkocht aan het syndicaat 'Mon Repose', voor de prijs van slechts $ 483.234, maar omdat er problemen rijzen met de betaling gaat de woning uiteindelijk op 16 oktober naar Marcus Loew.

 

bottom of page